PROTOKOLL OCH MÖTESHANDLINGAR
PROTOCOLS AND MEETING DOCUMENTS

På grund av att protokoll och dokument innan verksamhetsåret 20/21 innehåller personuppgifter i form av underteckningar och signaturer finns inte dessa uppladdade på hemsidan. De finns sparade i Consensus arkiv. Önskar du ta del av protokoll och handlingar mejla styrelsen@consensus.liu.se så hjälper vi dig.

Due to the fact that protocols and documents before the fiscal year 20/21 contain personal data in the form of signatures, these are not uploaded on the website. They are stored in the Consensus archive. If you want to see the protocols and documents, email styrelsen@consensus.liu.se and we will help you.PROTOKOLL OCH MÖTESHANDLINGAR - PROTOCOLS AND MEETING DOCUMENTS

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade