Logopedsektionen vid Linköpings universitet

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till logoped på Linköpings universitet. Vårt uppdrag är att:

  • Bevaka och verka för utveckling av utbildningen för att säkerställa att den håller hög kvalitet

  • Främja gemenskap mellan studenter på programmet

  • Marknadsföra programmet gentemot gymnasister, arbetsmarknad och övriga utbildningar

  • Verka för ökad kontakt mellan studentföreningar i allmänhet och studentföreningar på Linköpings Universitet i synnerhet

Tillsammans med oss i sektionen och festieriet Oralspex får du en riktigt härlig studietid! 

Vill du nå oss kan du skriva till vår facebook-sida, Logopedsektionen LiU.  

Presentation av sektionen:

 

Ordförande
Jag heter Wilma och är ordförande i logopedsektionens styrelse verksamhetsåret 22/23. Mitt
ansvar är att ha övergripande koll på styrelsens arbete. Mig får man ALLTID vända sig till
om man har några som helst frågor angående vad vi i styrelsen gör eller planerar, och även
om vad som helst i övrigt faktiskt. Är du osäker på vem i styrelsen som kan svara bäst på din
fråga? Maila gärna mig (wiler315@student.liu.se) så hjälper jag dig att få kontakt med rätt
person. Kom ihåg att vi i styrelsen finns här för dig genom vått och torrt under din utbildning
och kan inte vi hjälpa dig så vet vi alltid vem som kan!


Vice ordförande & Marknadsföringsansvarig
Jag heter Emmie och är Vice ordförande i logopedstyrelsen. Som vice ordförande är jag
ordförande Wilmas högra hand och dessutom har jag hand om styrelsens sociala medier och
anordnar examenssittningen för T8. Mig når ni på: emmsv705@student.liu.se


Internationellt utskott
Jag heter Alma och sitter som internationellt utskott I Logopedsektionen. Som internationellt
utskott har jag kontakt med faddrar för utbytesstudenter som kommer till LiU för att studera
på termin 5 på Logopedprogrammet. Jag har också ansvar för att anordna en inspirationsträff
för de studenter som är intresserade av att åka på utlandsstudier. Du är välkommen att mejla
mig på almjo944@student.liu.se om du har frågor eller funderingar!


Externt utskott
Som externt utskott är jag med och anordnar arbetsmarknadsmässan Carma tillsammans med
andra representanter från MedFaks sektioner och Consensus. Kontakta mig på
ebbhe140@student.liu.se vid frågor eller funderingar!


Kassör
Jag heter Sandra och är ekonomiansvarig, alltså kassör, i styrelsen. Det innebär att jag har
övergripande ansvar över logopedsektionens ekonomi. Detta medför att jag är inblandad i det
mesta som rör sektionsarbetet, såsom nolle-p. Har ni några frågor är det bara att höra av er
på: sansj741@student.liu.se


Consensus FUM-representanter
Vi heter Roosa och Hanna och sitter som ledamöter i Consensus fullmäktige, där vi
representerar logopedsektionen. På dessa möten diskuteras och röstas det om
kårgemensamma ärenden. Vårt ansvar är att göra logopedsektionens röst hörd i de beslut som
fattas inom Consensus, och därmed utgöra en brygga mellan logopedsektionen och
Consensus. Posten erbjuder en spännande inblick i hur Consensus arbetar samt ger en
chansen att påverka studentlivet här på LiU! Vid frågor kan ni kontakta oss på:
roosi675@student.liu.se eller hanso856@student.liu.se

 

Arbetsmiljöombud
Mitt namn är Tilde och jag kommer från Lund i Skåne. Jag sitter som arbetsmiljöombud inom
logopedsektionen. Jag studerar på termin 3 på Logopedprogrammet. Jag arbetar tillsammans
med de andra arbetsmiljöombuden från andra sektioner på Consensus för en bättre
arbetsmiljö för alla. Kontakta mig om ni undrar något eller vill prata om den fysiska och psykiska miljön på logopedprogrammet. Du kan kontakta mig på: tilch339@student.liu.se


Utbildningsbevakare med VFU-ansvar
I år kommer denna post vara fördelad mellan två personer, Clara och Filippa. Det är vi som
ansvarar för VFU-placeringar för logopedstudenterna. Vi delar även på den andra posten som
utbildningsbevakare med programansvar. Där arbetar vi kring frågor som rör programmet
t.ex. utbildning. Har du funderingar om VFU eller annat förknippat med utbildningen, kan du
kontakta oss på: clasa745@student.liu.se eller filca459@student.liu.se


Utbildningsbevakare med programansvar
Som vid Utbildningsbevakare med VFU-ansvar är det även vi, Clara och Filippa, som delar
på denna post. Vår uppgift är att få in studenternas åsikter om programmet och föra dem
vidare till utbildningsutskottet och programansvariga. Vi jobbar med alla typer av
programrelaterade frågor. Har du fundering eller liknande så kan du maila oss på:
clasa745@student.liu.se eller filca459@student.liu.se


Studiesocialt ansvarig och sekreterare
Hej! Mitt namn är Ida och mina uppgifter som sekreterare är att protokollföra allt som sägs på
alla möten. Som studiesocialt ansvarig ansvarar jag för att planera roliga aktiviteter med
sektionen för att främja studentlivet för alla studenter. Bland annat kan det vara att planera
workshops, sittningar och andra aktiviteter. Vid frågor kan du kontakta mig på: idabe552@student.liu.se

Loogopedesektionens facebooksida

Festeriet Oralspex facebooksida

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2023 Consensus - Alla rättigheter reserverade