LOKAL PÅVERKAN

Vi i Consensus arbetar med en mängd olika frågor med ett gemensamt förtecken; de rör dig som student på ett eller annat sätt. Det är du, medlemmen, som genom Consensus fullmäktige bestämmer vad kåren ska tycka, säga och arbeta med.

Mer detaljerad information kring det senaste från Consensus påverkansarbete hittar du under Månadens påverkan.

Här nedan kommer ett litet axplock med vad vi i kåren arbetar med!


  • Inflytande i olika organ och grupper på LiU och Medfak. Tack vare Consensus finns någon som representerar studenterna i så gott som alla formella och informella organ. Detta gör att i princip inget händer på Medicinska fakulteten utan att en student varit med och bestämt.
  • Driften av Café Örat som har det billigaste kaffet på Campus US.
  • Stöd och hjälp till dig som fått problem med examinationer, praktikplatser, lärare eller handledare, diskriminering eller arbetsmiljö.
  • Information om vad som försiggår på ditt universitet och din utbildning.
  • Bevakning och utveckling av kvaliteten på din utbildning. Med hjälp av din sektion ser Consensus till att du får den utbildning du blivit lovad.
  • Driften av Norrköpings och Linköpings fem kårhus. Tillsammans med de andra LiU-kårerna äger Consensus bolaget Kårservice som sköter festverksamheten och driften av kårhusen. Här kan du plugga, träffa andra studenter, hyra festlokal eller dricka billig öl.
  • Stöd till studentföreningar, till exempel genom hjälp med lokaler och marknadsföring.
  • Kontroll av studenternas arbetsmiljö. Din arbetsmiljö ska vara minst lika god som din handledares, om något inte fungerar är det kåren som försöker fixa det.
  • Möjliggörande av en bra mottagning. Kårerna hjälper faddrar, fadderier och festerier att arrangera Nolle-P, till exempel genom att utbilda dem i hur man bäst tar hand om nya studenter.
  • … och när vi inte kan hjälpa dig kan vi alltid berätta vem du ska vända dig till. Genom vårt arbete knyter vi kontakter och lär känna såväl personer som organisationer som du kan dra nytta av. Kåren har koll, helt enkelt!

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade