RÅD, STÖD OCH HJÄLP

Känner du dig orättvist bedömd och har frågor angående utbildningen, har du genomgått något jobbigt eller behöver du bara någon att prata med? Vi som jobbar i kåren prioriterar studentärenden först så tveka inte att kontakta oss genom att använda kontaktformuläret nedan så hör vi av oss.


SYNPUNKTER PÅ DIN UTBILDNING?

Då ska du i första hand ta kontakt med ditt programs utbildningsutskott. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med din sektion och förklara ärendet. Om du vill fortsätta att vara en del av utbildningssäkringen så kan man vara med i sektionernas utbildningsutskott.


BRISTANDE ARBETSMILJÖ?

Om ditt ärende rör arbetsmiljön på ett eller annat sätt så finns det en person i varje sektion på posten arbetsmiljöombud, AMO. Denna person är den första du går till om du har synpunkt på allt från bristande ventilation, skador på interiör eller annat. 

Du kan också anmäla bristande fysisk arbetsmiljö via ett felanmälningsformulär på Linköpings Universitets hemsida. 


PROBLEM MED DIN SITUATION?

Oavsett vad ditt problem rör så kan vi i Consensus alltid ge dig en hjälpande hand - eller visa dig var du kan få hjälp. Om du har problem med ditt välmående eller mentala hälsa så ska du i första hand vända dig till Studenthälsan.

Om du önskar diskutera om/hur din studiesituation kan påverkas på kort eller lång sikt – kontakta gärna diskutera din studievägledare. Studievägledaren kan informera om saker som rör studentlivet och även ge tips om universitetets olika stödfunktioner. Länk till studievägledarna på MedFak hittar du här.


CHRISTER CARLSSONS MINNESFOND

Den 7 november 2010 avled Christer Carlsson, studentkoordinator på studenthälsan, efter en tids sjukdom. Christers stöd för enskilda studenter och olika studentorganisationer har genom åren varit ovärderligt och oerhört uppskattat och det är en stor saknad som han lämnade efter sig.

En av Christers önskningar var att starta upp en fond för anhöriga till studenter som avlidit. De tre studentkårerna LinTek, Consensus och StuFF gick ihop för att uppfylla Christers önskan, och startade upp fonden i Christer Carlssons namn. Kårerna vill att det ska vara ett bra sätt att få Christers anda att leva vidare på Linköpings Universitet. Fonden är även till för de som vill anordna evenemang eller liknande i samband med dödsfall eller kris.

Alla är välkomna att bidra till Christer Carlssons minnesfond. Sätt in din gåva på bankgiro: 687-2089 med Kårservice som mottagare.

Vill du utnyttja Christer Carlssons minnesfond kan du höra av dig till Centralt arbetsmiljöombud på:
camo@consensus.liu.se

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade