CONSENSUS PÅVERKANSARBETE

Consensus arbetar med studentpolitik både på lokal och nationell nivå. På lokal nivå har Consensus inflytande i flera organ och grupper vid Linköpings universitet och Medicinska fakulteten. Ett samarbete med Linköpings och Norrköpings kommun sker också kontinuerligt. I samtliga arbetsgrupper finns studentrepresentanter som kan svara för Consensus och studenters åsikter i olika frågor, vilket är viktigt för att kunna påverka de beslut som tas.  

På Nationell nivå arbetar Consensus med flera av Sveriges studentkårer. På SFS fullmäktige fastställs vilka studentpolitiska frågor som ska drivas nästkommande verksamhetsår i SFS. Dessa frågor ger även riktlinjer för Consensus arbete.


Vill du läsa mer om de senaste uppdateringarna från Consensus påverkans arbete?


Under fliken månadens påverkan hittar det absolut senaste från Consensus verksamhet. Du kan även höra av dig om du har synpunkter kring det påverkansarbete som bedrivs. Våra kontaktuppgifter hittar du här

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade