Feb
21

Valberedningens nomineringar till Consensus 24/25

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 24/25. Vid frågor gällande nomineringarna ber vi er ta kontakt med Consensus valberedning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Motkandidatur

Det finns möjlighet att motkandidera mot valberedningens förslag. Vill du motkandidera ska du anmäla din motkadidatur senast sju dagar innan valmöte vilket är torsdagen den 29 februari 2024. Anmälan av motkandidatur sker genom att skicka ett mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om att du vill motkandidera och till vilken post. Det går även bra att anmäla intresse ända fram till val-FUM, då FUM kan besluta att öppna upp för fri nominering under FUM.

Kårstyrelse

Kårordförande - VAKANT

Vice Kårordförande -  VAKANT

Utbildningsutvecklare - VAKANT

Centralt arbetsmiljöombud - Kajsa Ward

Motivering: Kajsa Ward läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet och tar examen nu till
sommaren. Hon har sedan tidigare varit engagerad i studentlivet där hon under flera
terminer varit med i programmets sektion. Hon har bland annat suttit som FUM-ledamot och
har därmed en del insyn i Consensus arbete. Dessutom var hon med i Reflex 22/23 samt
sitter just nu som Vice-ordförande i Forte! Kajsa känner sig inte helt klar med Linköping ännu
och vill gärna stanna kvar här efter examen. Hon känner att hon vill fortsätta engagera sig i
studentlivet och tror att Consensus skulle passa henne. Kajsa tycker det är viktigt att främja
studenternas villkor och vill bidra till en god studiemiljö för alla studenter, såväl fysisk som
psykisk. Hon ser inga svårigheter i att sätta sig in mer i ämnet för att kunna göra sitt yttersta
för posten. Med tanke på Kajsas tidigare erfarenheter inom studentlivet samt att hon känner
ett engagemang kring studenters hälsa och arbetsmiljö, kan Kajsa komma att bli en god
resurs för Consensus.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Kajsa Ward till Centralt
arbetsmiljöombud för verksamhetsåret 24/25.

Studiesocialt ansvarig - Elina Forsberg

Motivering: Elina Forsberg kommer till sommaren att ta examen från fysioterapeutprogrammet. Under
sina studier har Elina varit aktiv i många olika områden i studentlivet. Hon har tidigare varit
fadderist, kursrepresentant, FUM-ledamot samt utbildningsbevakare i FT:s sektionsstyrelse.
Hon har även varit engagerad i Consensus som Vice-FUM-ordförande, styrelseledamot,
mottagningssamordnare och sitter just nu som ekonomisk handläggare. Elina är en
lagspelare som tycker det är viktigt att lyssna in andra. Samtidigt är hon inte rädd för att göra
sin röst hörd och driva arbetet framåt så att ett beslut kan tas. Hon har ett genuint intresse
för kårarbetet och har genom sina tidigare erfarenheter bra koll på det interna arbetet inom
Consensus. Elina är en utåtriktad person som brinner för det studiesociala arbetet, hon
beskriver framförallt att hon har en förkärlek till mottagningsperioderna. Hon har en bred bild
av studentlivet och vill fortsätta att bidra och utveckla detta. Tack vare hennes engagemang
och otroliga driv kring denna post, tillsammans med hennes tidigare erfarenheter, anser vi
att Elina kan vara en god tillgång för Consensus.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Elina forsberg till Studiesocialt
ansvarig för verksamhetsåret 24/25.

Styrelseledamot - Matilda Andersson

Motivering: Matilda Andersson läser till sjuksköterska. Hon har numera studieuppehåll men planerar att
påbörja termin fyra på programmet till hösten. Som person är Matilda glad och positiv, hon
är även strukturerad och ansvarstagande. Hon kanske inte alltid är den som hörs och syns
mest, men hon är bra på att reflektera och komma med kloka inflikningar för att bidra till
gruppens arbete och utveckling. Matilda har tidigare studerat i Norrköping men har bytt
studieort till Linköping. I Norrköping var hon bland annat fadder och hon sitter just nu som
utbildningsutvecklare i sektionsstyrelsen på sjuksköterskeprogrammet. Hon vill testa på
något nytt och känner att Consensus hade varit en rolig och givande utmaning. Matilda är en
drivande person och kan komma att bli en givande resurs för kåren.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Matilda Andersson till
Styrelseledamot för verksamhetsområdet 24/25.

Styrelseledamot - VAKANT

Styrelseledamot - VAKANT 

Mötesordförande - VAKANT

Handläggare

Marknadsföringsansvarig - Anna Norlander

Motivering: Anna Norlander läser termin fyra på BioMed och är en person som gillar att få utlopp för sin
kreativa sida. Hon ägnar sig åt många kreativa aktiviteter på fritiden där fotografering är ett
stort intresse. Just nu är Anna med i Consensus som styrelseledamot där hon bland annat
är ansvarig för fattig-frukost. Hon blev intresserad av posten då hon har sett mycket av vad
nuvarande marknadsföringsansvarig gör och känner att denna post skulle passa henne bra.
Hon ser detta som en möjlighet till att få bidra med sin kreativitet och få komma med nya
ideér. Anna ser positivt på att engagera sig i Consensus och vill gärna fortsätta med detta.
Hon vill engagera sig i Consensus för att fortsätta bidra till en god studiemiljö. Dessutom har
Anna tidigare erfarenheter från att ha varit med i sektionen i hennes program. Anna är insatt
i styrelsens arbete och anser att detta kommer vara en fördel för henne som kåraktiv
verksamhetsåret 24/25. Anna är strukturerad, driven, ansvarstagande och kreativ. Med
grund i detta tror vi att Anna kan vara en god tillgång till Consensus styrelse.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Anna Norlander till
Marknadsföringsansvarig för verksamhetsområdet 24/25.

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - Richard Andersson

Motivering: Richard Andersson har sedan tidigare erfarenheter inom näringslivet från
Näringslivsutskottet på LING. Han har tidigare studerat ett annat program på campus Valla
där han var studiesocialt aktiv. Nu har han bytt bana och går första terminen på
sjuksköterskeprogrammet. Richard är en positiv person som gillar att engagera sig i
studentlivet. Som person är han organiserad och strukturerad och känner att denna post är
något som skulle passa honom. Han ser Consensus som en ny rolig utmaning och vill bidra
med sina idéer för att fortsätta utveckla CARMA. Richard kan ta kommando och leda en
grupp men han har också en god förmåga att lyssna in andra och se till vad de tycker. Som
projektledare för CARMA ser Richard fram emot att fortsätta utveckla och expandera
mässan, han vill bredda utbudet av arbetsgivare för att fortsätta att inspirera alla studenter
på medicinska fakulteten.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Richard Andersson till CARMA-
ansvarig för verksamhetsåret 24/25.

Caféchef - Lucja Biechonska

Motivering: Lucja Biechonska studerar Experimental and Industrial Biomedicine där hon går termin
fyra. Lucja har alltid varit mycket på Örat och har även jobbat där en del, hon är nu med i
Cafégruppen. Just nu är hon bland annat Kaffe-general på Café Örat. Hon ägnar en stor del
av sin tid på Örat och brinner för denna verksamhet. Dessutom har hon även varit aktiv i
Navitas. Lucja har goda förmågor i att organisera och delegera arbete och har tidigare
erfarenheter av det. Hon gillar att föra öppna diskussioner inom en arbetsgrupp och ser
gärna att alla är delaktiga i arbetets utveckling. Genom tiden har hon lärt sig att prioritera och
är mycket ansvarstagande. Lucja är från Polen och vill gärna lära sig svenska och tar
svenskalektioner. Just nu är det dock engelska som hon primärt använder sig av.
Valberedningen ser dock inte detta som ett hinder och tror att hon med sina egenskaper och
erfarenheter kommer att göra ett gott arbete som Caféchef.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Lucja Biechonska till Caféchef
för verksamhetsåret 24/25.

Pubchef - Sebastian Jonsson

Sebastian Jonsson är en glad och driven kille som går andra året på Experimental and
Industrial Biomedicine.. Han har tidigare varit med i festeriet Fyllecellen dels som Vice-cheif
och personal. Dessutom har han varit med i sin sektion som FUM-ledamot. Han är
intresserad av posten då han tycker det känns som ett intressant och roligt uppdrag,
samtidigt som han gärna vill vara en del av Consensus. Sebastian är bra på att prioritera och
planera och är bra på att lyssna in andra. Han har viss erfarenhet att leda samt ansvara för
evenemang från sin tid som aktiv i ett festeri. Han har ett intresse för att arrangera
evenemang och ser fram emot att hålla i pubar. Som person försöker Sebastian alltid ha en
positiv inställning och vill se till att alla i en grupp har det bra. Han upplever att han under sin
aktiva tid i studentlivet har utvecklats mycket personligen, där han bland annat har utvecklat
sina förmågor i att exempelvis lösa konflikter. Sebastian ser fram emot ett gott samarbete
med Consensus och att ta sig an posten som Pubchef.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Sebastian Jonsson till Pubchef
för verksamhetsområdet 24/25.

Internationellt ansvarig - anställs av Medfak men ges handläggarstatus, går ej att söka via fullmäktige

FUM-presidie

FUM-ordförande - VAKANT

Vice FUM-ordförande - VAKANT

FUM-sekreterare - VAKANT

Revisorer

Sakrevisor - VAKANT

Sakrevisor suppleant - VAKANT

Ekonomisk revisor - Daniel Önell, KPMG (går ej att söka, sköts av revisionsfirma)

Continue reading
  259 Hits
May
08

Valberedningens nomineringar till Consensus 23/24

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 23/24. Vid frågor gällande nomineringarna ber vi er ta kontakt med Consensus valberedning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Motkandidatur

Det finns möjlighet att motkandidera mot valberedningens förslag. Vill du motkandidera ska du anmäla din motkadidatur senast dagen innan valmöte vilket är onsdagem den 10 maj 2023. Anmälan av motkandidatur sker genom att skicka ett mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om att du vill motkandidera och till vilken post. Det går även bra att anmäla intresse ända fram till val-FUM, då FUM kan besluta att öppna upp för fri nominering under FUM.

 

Kårstyrelse

Kårordförande - VAKANT

Vice Kårordförande -  VAKANT

Utbildningsutvecklare - VAKANT

Medlem- och studentrepresentantansvarig - Linnea Båfält 

Motivering: Linnea har läst 5 terminer på läkarprogrammet. Tidigare har Linnea suttit som
FUM-ordförande i Medicinska föreningen och varit PR i pub-styret. Ett arbete som gett
henne erfarenhet att arbeta i grupp, i styrelse och att skapa grafiskt material. Linnea har ofta
en naturlig ledarroll i gruppen där hon gärna vill hjälpa till och ta hjälp av andra i gruppen.
Hon tycker det är roligt att engagera sig studiesocialt; som MSA hoppas hon att komma
närmare studenterna för att minska klyftan mellan studenterna och Consensus. Linnea ser
fram emot att få föra studenternas talan via kåren, och att komma in i gemenskapen inom
Consensus styrelse.

Centralt arbetsmiljöombud - VAKANT

Studiesocialt ansvarig - Alexander Camp

Motivering: Alexander kommer från Tyskland och studerar termin 3 på läkarprogrammet. Han
har tidigare varit Superfadder med ansvar för spons och reserv samt pubjobbare på Pub
Örat vid flertalet tillfällen. Alexander är empatisk och har erfarenhet av att jobba i en större
grupp där han tycker det är viktigt att alla får möjlighet att utföra bästa möjliga arbete. Han
älskar studentlivet och tyckte att det var kul att vara med på och framför allt jobba med
mottagningen och skulle som studiesocialt ansvarig vilja hjälpa till med att alla mottagningar
på MedFak blir minst lika roliga som de var för honom. Alexander ser fram emot att få lära
sig mer om Consensus arbete i stort och få bidra med sina tankar och idéer för att utveckla
kårens arbete. Med Alexanders tidigare erfarenheter kombinerat med det engagemang han
känner kommer Alexander bli en god resurs för Consensus.

 

Styrelseledamot (TILLSATT) - Elina Forsberg

Styrelseledamot (TILLSATT) - Allan Estrella Arcon

Styrelseledamot (TILLSATT) - Hanna Sjöblom

Mötesordförande - VAKANT

 

Handläggare

Marknadsföringsansvarig (TILLSATT) - Sai Shivani Devata

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - VAKANT

Caféchef (TILLSATT) - Alice Carlsson

Pubchef (TILLSATT) - Jacob Sjöholm

Internationellt ansvarig (TILLSATT) - Jack Tarakjian

 

FUM-presidie

FUM-ordförande (TILLSATT) - Jannice Bygdén

Vice FUM-ordförande - VAKANT

FUM-sekreterare (TILLSATT) - Sofia Luong

 

Revisorer

Sakrevisor - VAKANT

Sakrevisor suppleant - VAKANT

Ekonomisk revisor (TILLSATT)- Daniel Önell, KPMG

Continue reading
  573 Hits
Apr
20

Kallelse till FUM07 2023-05-11

Hej!

Här kommer kallelsen till Consensus fullmäktigemöte nummer 7 som går av stapeln den 11 maj. Vänligen mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vid frågor eller funderingar. 

 

Mvh, FUM-presidiet

Continue reading
  573 Hits
Apr
03

Valberedningens nomineringar till Consensus 23/24

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 23/24. Vid frågor gällande nomineringarna ber vi er ta kontakt med Consensus valberedning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Motkandidatur

Det finns möjlighet att motkandidera mot valberedningens förslag. Vill du motkandidera ska du anmäla din motkadidatur senast dagen innan valmöte vilket är tisdagen den 4 april 2023. Anmälan av motkandidatur sker genom att skicka ett mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om att du vill motkandidera och till vilken post. Det går även bra att anmäla intresse ända fram till val-FUM, då FUM kan besluta att öppna upp för fri nominering under FUM.

 

Kårstyrelse

Kårordförande - VAKANT

Vice Kårordförande -  VAKANT

Utbildningsutvecklare - VAKANT

Medlem- och studentrepresentantansvarig - VAKANT

Centralt arbetsmiljöombud - VAKANT

Studiesocialt ansvarig - VAKANT

 

Styrelseledamot (TILLSATT) - Elina Forsberg

Styrelseledamot (TILLSATT) - Allan Estrella Arcon

Styrelseledamot (TILLSATT) - Hanna Sjöblom

Mötesordförande - VAKANT

 

Handläggare

Marknadsföringsansvarig - Sai Shivani Devata

Motivering: Sai Shivani Devata studerar termin 5 på BioMed. Shivani har erfarenheter inom lagsport på
mycket hög nivå, engagemang i mottagningen för programmet, sektionsaktiv och vice
ordförande internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA). Shivani är en nyfiken,
glad och sympatisk person som i en grupp kan anta olika roller beroende på gruppdynamik.
Hon sprudlar av ideér för att göra marknadsföringen mer tillgänglig och attraktiv för
internationella, decentraliserade och campusbaserade studenter. Som
marknadsföringsansvarig vill Shivani göra Consensus mer interaktiva med studenterna på
sociala medier genom bland annat live-funktioner och TikTok.

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - VAKANT

Caféchef (TILLSATT) - Alice Carlsson

Pubchef - Alexander Camp och Jacob Sjöholm

Motivering: Alexander Camp kommer från Tyskland och studerar termin 3 på läkarprogrammet. Han har tidigare varit Superfadder med ansvar för spons och reserv samt pubjobbare på Pub Örat vid flertalet tillfällen. Alexander är empatisk och har erfarenhet av att jobba i en större grupp där han tycker det är viktigt att alla får möjlighet att utföra bästa möjliga arbete. Han älskar studentlivet och den samlingsplats som Pub Örat är och vill fortsätta jobba för att puben ska va en härlig plats bland annat genom att arrangera aktiviteter i samband med pubarna. Alexander ser fram emot att få lära sig mer om Consensus arbete i stort och få bidra med sina tankar och idéer för att utveckla kårens arbete. Med Alexanders tidigare erfarenheter kombinerat med det engagemang han känner för Pub Örat kommer Alexander bli en god resurs för Consensus och Pub Örat.

Motivering: Jacob Sjöholm studerar termin 2 på läkarprogrammet. Han har tidigare varit fejkfadder VT23 och är i nuläget engagerad i rekryteringen av nya fjeskisar. Han har tidigare erfarenhet som idrottsledare och har arbetat som seglingsskeppare i Kroatien vilket har format honom till att bli utåtriktad, strukturerad och beredd att tillsammans med sina arbetskamrater samarbeta för att lösa stressiga situationer. Detta skolår har han parallellt till sina studier också arbeta deltid, därav är han van vid att balansera studier och arbetet. Han brinner även för utbildningsfrågor och ser fram emot att lära sig mer på en högre nivå inom Consensus. Jacob är passionerad i sin jakt att främja det studiesociala och finner att Pub Örat skulle vara den bästa platsen att göra just det. Han vill arbeta mot att göra Puben mer interaktiv i form av fler tävlingar och livespelningar. Han vill göra puben till en trevlig mötespunkt för alla studenter på den medicinska fakulteten vilket är ett nyckeldrag för att bli en bra och framgångsrik Pubchef.

Internationellt ansvarig (TILLSATT) - Jack Tarakjian

 

FUM-presidie

FUM-ordförande (TILLSATT) - Jannice Bygdén

Vice FUM-ordförande - VAKANT

FUM-sekreterare - Sofia Luong

Motivering: Sofia Luong har läst 4 terminer på logopedprogrammet. Hon har för nuvarande
studieuppehåll då hon sitter som heltidare i Consensus på posten Centralt
arbetsmiljöombud; tidigare har hon även suttit i logopedsektionens styrelse samt varit
kursrepresentant. Efter två år i sektion/kårstyrelsen så har hon blivit strukturerad med sitt
arbete, stresstålig och är väl insatt i mötesformalia.
Med Sofias tidigare erfarenheter i beaktning så kommer hon kunna ta sig ann posten som
fullmäktiges sekreterare utan problem.

 

Revisorer

Sakrevisor - VAKANT

Sakrevisor suppleant - VAKANT

Ekonomisk revisor (TILLSATT)- Daniel Önell, KPMG

Continue reading
  602 Hits
Mar
20

Kallelse till FUM06 2023-04-05

Hej!

Här kommer kallelsen till Consensus fullmäktigemöte nummer 6 som går av stapeln den 5 april. Vänligen mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vid frågor eller funderingar. 

 

Mvh, FUM-presidiet

Continue reading
  578 Hits
Feb
22

Valberedningens nomineringar till Consensus 23/24

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 23/24. Vid frågor gällande nomineringarna ber vi er ta kontakt med Consensus valberedning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Motkandidatur

Det finns möjlighet att motkandidera mot valberedningens förslag. Vill du motkandidera ska du anmäla din motkadidatur senast sju dagar innan valmöte vilket är torsdagen den 2 mars 2023. Anmälan av motkandidatur sker genom att skicka ett mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om att du vill motkandidera och till vilken post. Det går även bra att anmäla intresse ända fram till val-FUM, då FUM kan besluta att öppna upp för fri nominering under FUM.

 

Kårstyrelse

Kårordförande - VAKANT

Vice Kårordförande -  VAKANT

Utbildningsutvecklare - VAKANT

Medlem- och studentrepresentantansvarig - VAKANT

Centralt arbetsmiljöombud - VAKANT

Studiesocialt ansvarig - VAKANT

Styrelseledamot - Elina Forsberg

Motivering: Elina Forsberg studerar termin 5 på fysioterapeutprogrammet. Hon har tidigare varit sittningsansvarig i fadderiet KraFTen och sitter just nu som utbildningsbevakare i fysioterapeutsektionen och vice FUM-ordförande. Hon har en passion för studiesociala frågor och är väl insatt i mötesformalia samt hur sektionerna arbetar, med sin kunskap och erfarenhet vill hon arbeta större än på sektionsnivå. Hon är välstrukturerad, social och driven till att kollektivt komma fram till de bästa lösningarna till problem. Allt detta kombinerat kommer bidra till att hon blir en god resurs för Consensus på positionen som styrelseledamot.

Styrelseledamot - Allan Estrella Arcon

Motivering: Allan Estrella Arcon är primärt engelsk-talande och studerar termin 4 på BioMed. Han har tidigare varit sektionsordförande när han studerade i Spanien och sitter just nu som arbetsmiljöombud i BioMed-sektionen. Han vill driva internationaliseringsfrågan vidare på medicinska fakulteten och vill arbeta mot bättre regler och riktlinjer för mottagningen. Allan är fokuserad, proaktiv och med arbetserfarenhet inom tand-operation så kan han effektivt hantera den stress som kommer med arbetet. Han lyssnar på andra och anser att kollektivt kan man få fram det bästa tillvägagångssättet för att lösa problem. Med Allans förutsättningar och erfarenheter skulle han vara en stor tillgång för Consensus på posten som styrelseledamot.

Styrelseledamot - Hanna Sjöblom

Motivering: Hanna Sjöblom läser termin 3 på läkarprogrammet. Hon har varit lokalansvarig i cafégruppen 22/23 och fadder HT22 vilket gett henne erfarenhet av att balansera studiesocialt engagemang med studierna och utveckla god planeringsförmåga. Hon är välstrukturerad och ansvarstagande i grupp och anser att oenigheter kan diskuteras för att gemensamt komma till konsensus. Hanna tycker programöverskridande frågor är intressant och trivs med att arbeta tillsammans med andra och hjälpa till. Om möjligt skulle hon inom Consensus vilja driva projekt som fokuserar på att främja program- och terminsöverskridande sammanhållning utan fokus på fest. 

Mötesordförande - VAKANT

 

Handläggare

Marknadsföringsansvarig - VAKANT

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - VAKANT

Caféchef - VAKANT

Pubchef - VAKANT

Internationellt ansvarig - anställs av Medfak men ges handläggarstatus, går ej att söka via fullmäktige

 

FUM-presidie

FUM-ordförande - VAKANT

Vice FUM-ordförande - VAKANT

FUM-sekreterare - VAKANT

 

Revisorer

Sakrevisor - VAKANT

Sakrevisor suppleant - VAKANT

Ekonomisk revisor - Daniel Önell, KPMG

Continue reading
  643 Hits
Feb
17

Kallelse till FUM05 2023-03-09

Hej!

Här kommer kallelsen till Consensus fullmäktigemöte nummer 5 som går av stapeln den 9 mars. Vänligen mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vid frågor eller funderingar. 

 

Mvh, FUM-presidiet

Continue reading
  591 Hits
Jan
26

Kallelse till FUM04 2023-02-09

Hej!

Här kommer kallelsen till Consensus fullmäktigemöte nummer 4 som går av stapeln den 9 februari. Vänligen mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vid frågor eller funderingar. 

 

Mvh, FUM-presidiet

Continue reading
  635 Hits
Nov
20

Kallelse till FUM03 2022-12-08

Hej!

Här kommer kallelsen till Consensus fullmäktigemöte nummer 3 som går av stapeln den 8 december. Vänligen mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vid frågor eller funderingar. 

 

Mvh, FUM-presidiet

Continue reading
  730 Hits
Oct
09

Kallelse till FUM02 2022-10-27

Hej!

Här kommer kallelsen till Consensus fullmäktigemöte nummer 2 som går av stapeln den 27 oktober. Vänligen mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vid frågor eller funderingar. 

 

Mvh, FUM-presidiet

Continue reading
  870 Hits

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade