STYRELSE

KÅRORDFÖRANDE - PRESIDENT OF THE BOARD

Beskrivning saknas.

Lydia Toft
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-344 98 30


Lydia leder arbetet inom kåren och deltar i möten på alla nivåer med såväl kommunerna som universitetet. Lydia för också mycket av kontakten med de övriga två studentkårerna vid Linköpings Universitet genom sin position i LUST-styrelsen. På medicinska fakulteten driver Lydia dessutom ett utskott tillsammans med alla nio sektionsordföranden och är, tillsammans med Lisa, ansvarig för kårens arbete med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Lydia är nyexaminerad sjuksköterska. 

VICE KÅRORDFÖRANDE - VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Beskrivning saknas.

Clara Karlsson Brefält 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-962 55 52


Clara har huvudsakligen ansvar för kårens ekonomi och näringsliv samt ansvarar för Consensus bil. Tillsammans med kårordförande bildar hon Consensus presidie och agerar Lydias högra hand i många lägen. Clara är kårens Norrköpingsansvarige och för studenternas talan på möten och andra arbetsgrupper i Norrköping. Clara studerar på läkarprogrammet.

UTBILDNINGSUTVECKLARE - HEAD OF EDUCATIONAL AFFAIRS

 Beskrivning saknas.

Alva Amrén 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-940 55 20


Alva har det övergripande ansvaret för utbildningsrelaterade frågor såsom utbildningskvalitet, kursplaner, examinationer, praktik (VFU) med flera samt sköter studentärenden kopplat till detta. Hon leder även ett utskott med utbildningsbevakare från alla sektioner på Medicinska fakulteten. Alva är nyexaminerad fysioterapeut.

STUDIESOCIALT ANSVARIG MOTTAGNING - HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT FOCUS: RECEPTION

Beskrivning saknas. 

Mikaela Alexanderson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-940 55 21


Mikaela är huvudansvarig för mottagningen av nya studenter till den medicinska fakulteten under både vår- och höstterminen. Utöver mottagningen ansvarar Mikaela för diverse studiesocialt relaterade händelser i Consensus. Mikaela är nyexaminerad fysioterapeut. 

STUDIESOCIALT ANSVARIG ARBETSMILJÖ - HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT FOCUS: WORKING ENVIRONMENT

Beskrivning saknas. 

Sofia Luong
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-981 50 25


Sofia ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö, lika villkor och studenthälsa vid medicinska fakulteten. Sofia leder ett arbetsmiljöutskott med sektionernas arbetsmiljöombud. Sofia studerar på logopedprogrammet.

MEDLEMS- OCH STUDENTREPRESENTANTSANSVARIG - MEMBER- AND STUDENT REPRESENTATIVE OFFICER

Beskrivning saknas. 

Lisa Harrysson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-940 55 52


Lisa har huvudsakligen ansvar för medlemsrelaterade frågor samt tillsättning av studentrepresentanter i olika forum. Tillsammans med Lydia är Lisa även ansvarig för kårens arbete med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Hon är även delaktig i utbildningsrelaterade frågor och marknadsföringen av kåren. Lisa studerar på sjuksköterskeprogrammet.

För närvarande ersättande för marknadsföringsansvarig

MÖTESORDFÖRANDE - MEETING CHAIRMAN

Beskrivning saknas.

Mimmi Edelman Holmkvist

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Consensusmötesordförande är den som sköter det som har med styrelsemötena att göra innan, under och efter. Mimmi studerar på läkarprogrammet. 

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

Beskrivning saknas.

Nicholas Lindqvist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Nick är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Nick studerar på läkarprogrammet.

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

Beskrivning saknas.

Filippa Alesand Lundin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Filippa är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Filippa studerar på logopedprogrammet.

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

Beskrivning saknas.

Alessandra Westerlund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Alessandra är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Alessandra studerar på läkarprogrammet.

HANDLÄGGARE

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG - MARKETING MANAGER

VAKANT


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring. Är tillsammans med Lisa, administratör för Consensus nätverk, sociala medier och hemsidan. 

CAFÉCHEF - CAFÉ MANAGER

Beskrivning saknas.

Axel Le Merle
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Axel är chef för Café Örat. Det är Axel som ser till att driften av Örat fungerar som det ska och att det finns caféarbetare som jobbar. Han leder även Cafégruppens arbete. Axel studerar på läkarprogrammet. 

PUBCHEF - PUB MANAGER

Beskrivning saknas.

Tobias Asp 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Som pubchef är Tobias ansvarig för Pub Örat, vilken hålls ett antal gånger per termin på kårhus Örat. Pubchefen planerar pubar tillsammans med pubstyrelsen. Tobias studerar på sjuksköterskeprogrammet.

PROJEKTLEDARE CARMA - PROJECT LEADER CARMA

Beskrivning saknas.

Mikaela Seoyeon Huh
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Som projektledare för CARMA arbetar Mikaela med att planera och genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA). Mikaela studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet 

INTERNATIONELLT ANSVARIG - PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSENSUS

Beskrivning saknas.

Marjan Baran
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Som internationellt ansvarig är Marjan anställd av Medfak International som handläggare i Consensus och utgör på så vis en länk mellan kåren och Medfak international. Handläggaren verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom kårens arbete och har också ett internationellt utskott tillsammans med de internationellt ansvariga från alla sektioner på medicinska fakulteten. 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2023 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss