CONSENSUS ARBETSMARKNADSMÄSSA  |  CONSENSUS JOB FAIR

carma 01

CARMA - Consensus arbetsmarknadsmässa 

Consensus arbetsmarknadsmässa, även känd som CARMA, hålls årligen i februari för samtliga studenter på den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Det är en mässa där företag, regioner och kommuner får möjlighet att ställa ut och visa upp sin verksamhet för studenter. Det är således ett ypperligt tillfälle för studenter att knyta kontakter med arbetsgivare, få en inblick i sitt kommande arbetsliv, söka sommarjobb eller få information om vidareutbildning.

Våren 2012 arrangerade Consensus för första gången en arbetsmarknadsmässa, som blev mycket lyckad och därmed startskottet för en utökad satsning på samarbete med externa parter. Arbetet har fortsatt sedan dess och mässan utvecklas och blir större för varje år. Consensus har en projektgrupp för CARMA med representanter från alla sektioner på medicinska fakulteten, som arbetar under hela läsåret för att göra mässan så bra som möjligt.

Nästa CARMA äger rum den 14 februari 2024 i Växthuset, hus 511!

Vid frågor och funderingar maila Evelina From på:
plcarma@consensus.liu.se
                  


CARMA - Consensus job fair

Consensus job fair, also known as CARMA, is held annually in February for all students at the Faculty of Medicine and Health Sciences at Linköping University. It is a fair where companies, regions and municipalities have the opportunity to exhibit and showcase their businesses to students. It is therefore an excellent opportunity for students to network with employers, gain an insight into their future careers, apply for summer jobs or get information about further education. 

In the spring of 2012, Consensus organised a job fair for the first time, which was very successful and thus the starting point for increased cooperation with external parties. The work has continued since then and the fair is developing and growing each year. Consensus has a project group for CARMA with representatives from all sections at the medical faculty, which works throughout the academic year to make the fair as good as possible. 

The next CARMA will take place on the 14th of February 2024 in Växthuset, house 511!

If you have any questions or concerns, send an email to Evelina From:

 plcarma@consensus.liu.se                           

 

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Image
Image
Image

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade