FULLMÄKTIGEPRESIDIUM

Fullmäktigepresidiet tar hand om allt praktiskt runt fullmäktige. De planerar in mötena, skickar kallelser, tar hand om motioner från medlemmar, propositioner från styrelsen och ser till att alla har tillgång till den information som de behöver för att ta bra beslut. Fullmäktigepresidiet leder även mötena, ser till att ledamöterna får mat och fika och ordnar utbildningar så att ledamöterna vet hur ett föreningsmöte fungerar och hur kåren och LiU är organiserad.


FULLMÄKTIGEORDFÖRANDE

Jannice Bygdén 
fumordf@consensus.liu.se
070-944 57 78

Fullmäktigeordförande ansvarar för att leda fullmäktiges möten och agerar talman. Fullmäktigeordförande har ett nära samarbete med styrelsen då det gäller de frågor som ska behandlas på fullmäktiges möten. Denne kallar till möten och sätter agendan. Dessutom så arrangerar fullmäktigeordförande, i samarbete med fullmäktigepresidiet, en utbildning för fullmäktiges ledamöter.


VICE FULLMÄKTIGEORDFÖRANDE

Vakant 
fumsek@consensus.liu.se

Vice fullmäktigeordförande är fullmäktigeordförande behjälplig i allt praktiskt som det innebär att sköta mötet, som i att organisera matbeställningar eller ta in yrkande under mötena.


FULLMÄKTIGES SEKRETERARE

Sofia Luong
fumsekreterare@consensus.liu.se

För att fullmäktiges beslut ska vara giltiga så måste allt protokollföras. Under mötet skriver fullmäktiges sekreterare kontinuerligt ner alla beslut som tas. Sekreteraren ansvarar också för vilka som är ledamöter och röstlängden, alltså vilka ledamöter eller suppleanter som är närvarande på mötet.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade