MOTTAGNINGSPOLICY / WELCOME WEEKS POLICY

Mottagningen

Mottagningen är studentens första tid vid universitetet och är något som kåren värderar högt i sitt arbete. Det är två veckor fyllda med aktiviteter, knytande av nya kontakter och mycket mer. Vi arbetar nära sektionerna på den medicinska fakulteten för att mottagningen för dig som ny student ska bli så rolig, trygg och givande som möjligt!

 

Mottagningen för HT24 

Mottagningsperioden för höstterminen 2024 sträcker sig mellan den 14e augusti till 4e september. Universitetet och de tre kårerna har tillsammans kommit överens om en vägledning som samtliga aktörer under mottagningen kommer att följa. Mottagningsperioden kommer hållas på plats med möjligtvis enstaka inslag av digital form i pandemins spår. 

Programspecifika skillnader i utsträckning på mottagningen förekommer, läs mer i ditt programs nollebok nedan. 

Vid frågor rörande mottagningsperioden, vänligen kontakta: 
Studiesocialt ansvarig: sa@consensus.liu.se

 

Nolleböcker 

Klicka på ditt program för att se nolleboken för mottagningen HT24! Saknas en fungerande länk till ditt programs nollebok är den inte färdigställd ännu. Listan uppdateras löpande under tiden fram till mottagningens start.


 
 
 


Nolleböcker HT24 
 
 

The University Reception

The university’s reception, commonly known as “Nolle-P”, are the initial weeks of introduction to Linköping’s University. This first period at Linköping’s University is regarded as a highly valuable experience by the Student Committees. The reception consists of one to two weeks of social activities that give students an opportunity to get to know their peers, campus and its culture. Consensus, The Faculty of Medicine’s Student Committee, works in close cooperation with the sections of the Faculty of Medicine to ensure a fun, safe, and rewarding reception for all new students at Linköping’s University!

 

The Reception during HT24 

The autumn reception of 2024 will take place between the 14th of august and the 4th of september. The reception period will be held in place with occasional elements of digital form, following the imprint of the pandemic.

Some differences in the reception are present between programs. Read more in your program's reception booklet down below.

If you have any questions regarding the University Reception/Nolle-P, please contact:

Head of Study Social Affairs: sa@consensus.liu.se

 

Nolleböcker/Reception booklet

Select your program to view your program's reception booklet for the autumn reception of 2024! If your program's reception booklet is not linked yet it is likely not completed, but will be uploaded sometime before the reception starts.


Reception Booklets HT24 
 
 

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade