DOKTORANDOMBUD / DOCTORAL STUDENT OFFICER
Rina Blomberg
Rina Blomberg070-269 45 08do@lust.liu.se
Wave Image
Rina Blomberg är doktorandombud (DO) för alla doktorander vid alla fakulteter på LiU. Rina även representerar doktorander i LiUs utbildningsnämnd. Hon har tidigare studerat vid LiU på grund-, avancerad-, samt forskarnivå och erhåller doktorsexamen inom området funktionsnedsättning och samhälle. Rina finns för doktorander som känner behov av att diskutera sin studiesituation, handledning, arbetsmiljö, eller dylikt med en opartisk person. Som DO har Rina tystnadsplikt, det innebär att du kan ta kontakt med Rina för att först diskutera ditt ärende och sedan därefter bestämma dig för vad du vill göra. Ditt ärende tas endast vidare om du själv önskar det. Och vill du, kan Rina agera å dina vägnar under hela den tid ditt ärende utredas. Rina står även till tjänst för doktorander som inte vet vart de ska vända sig i mer allmänna frågor. Det kan röra sig till exempel om att hitta forskarutbildningskurser utanför institutionen, kontaktnätverk med andra doktorander, eller information på engelska. 
 
Rina Blomberg is the doctoral student officer (DO) for all doctoral students at all faculties at LiU. She also represents doctoral students in LiUs Education Committee. Rina has studied at both undergraduate and postgraduate levels and holds a PhD in disability science. Rina is available for doctoral students who feel the need to discuss their study situation, supervision, work environment, or similar with an impartial person. As DO, Rina has a duty of confidentiality, which means that you can contact Rina to discuss your case and then decide whether you want to take further action. If you prefer, Rina can also act on your behalf throughout the time your case is handled by the university. Rina is also at the service of doctoral students who may not know where to turn in regard to more general questions. Such as where to find postgraduate courses, contact networks with other PhD students, or information in English. 


Besöksadress / Visiting adress: Plan 3, Kårallen Campus Valla Doctoral Student Officer 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade