UTBILDNINGSBEVAKNING


Utbildningsutskottet

En av Consensus allra viktigaste uppgifter är att bevaka din utbildning så att den håller rätt kvalitet och är så bra som den möjligtvis kan bli! Detta gör vi bland annat genom Consensus utbildningsutskott. Utbildningsutskottet består av Consensus utbildningsutvecklare som är utskottets ordförande, en ledamot ur Consensus styrelse samt utbildningsbevakare från alla sektioner. Varje sektion utser sina egna utbildningsbevakare. Utbildningsbevakarna på varje sektion samlar i sin tur in information, tankar och åsikter från studenter och kursrepresentanter på de olika utbildningarna på Medfak. Utskottet ska samordna och stötta sektionerna i studiebevakningsfrågor, främja samverkan och utbyte mellan sektioner samt diskutera kårens ställningstaganden i utbildningsfrågor som rör flera utbildningar. Har du frågor om din pågående utbildning kan du kontakta Consensus utbildningsutvecklare uu@consensus.liu.se.

 

Kursrepresentanter

Vad gör en kursrepresentant? 

Som kursrepresentant gör du en jätteviktig insats för just din kurs. I regel brukar det finnas två kursrepresentanter i varje termin. Det är sektionerna som har i uppdrag att rekrytera kursrepresentanter. Som kursrepresentant fungerar du som en kontaktperson i din klass för frågor som rör utbildning, arbetsmiljö, studiesocialt, internationellt och näringsliv. Som tack för insatsen bjuds kursrepresentanterna in till Consensus tacksittning som sker i slutet av varje termin. Efter genomfört uppdrag får kursrepresentanten även ett intyg från Consensus och sin sektion.

 

Kursrepresentantsutbildning

I början av höstterminen hålls en kombinerad sektions- och kursrepresentantutbildning. Kallelse ska du ha fått av sektionsordförande men annars kan du anmäla dig genom att mejla utbildningsutvecklare på uu@consensus.liu.se.

 

Frågor

Har du som kursrepresentant frågor kan du höra av dig till din kontaktperson i sektionen eller till Consensus utbildningsutvecklare på uu@consensus.liu.se

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2023 Consensus - Alla rättigheter reserverade