Instagram Error: Unsupported get request. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

The Section for Experimental Biomedicine at Linköping University 

Hi! We are here for you who study experimental biomedicine at Linköping university. Our mission is to:

  • Monitor and work for the development of the education to ensure that it is of high quality

  • Promote community between students on the program
  • Promote the program to upper secondary school, labor market and other educations
  • Work for increased contact between student associations in general and student associations at Linköping University in particular

Together with us in the section and the party committee FylleCellen you will have a great time at university!

If you want to reach us you can write to our facebook page

Image

Facebook

FylleCellen facebook

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2022 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss