Instagram Error: Unsupported get request. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Logopedsektionen vid Linköpings universitet

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till logoped på Linköpings universitet. Vårt uppdrag är att:

  • Bevaka och verka för utveckling av utbildningen för att säkerställa att den håller hög kvalitet

  • Främja gemenskap mellan studenter på programmet

  • Marknadsföra programmet gentemot gymnasister, arbetsmarknad och övriga utbildningar

  • Verka för ökad kontakt mellan studentföreningar i allmänhet och studentföreningar på Linköpings Universitet i synnerhet

Tillsammans med oss i sektionen och festieriet Oralspex får du en riktigt härlig studietid! 

Vill du nå oss kan du skriva till vår facebook-sida, Logopedsektionen LiU.  

Presentation av sektionen:

Ordförande

Jag heter Jakob och är ordförande i logopedsektionens styrelse verksamhetsåret 21/22. Mitt ansvar är att ha övergripande koll på styrelsens arbete. Mig får man ALLTID vända sig till om man har några som helst frågor angående vad vi i styrelsen gör eller planerar, och även om vad som helst i övrigt faktiskt. Är du osäker på vem i styrelsen som kan svara bäst på din fråga? Maila gärna mig (jakup736@student.liu.se) så hjälper jag dig att få kontakt med rätt person. Kom ihåg att vi i styrelsen finns här för dig genom vått och torrt under din utbildning och kan inte vi hjälpa dig så vet vi alltid vem som kan!

Vice Ordförande & Studiesocialt ansvarig

Jag heter Filippa och är Vice ordförande i logopedstyrelsen. Som vice ordförande är jag ordförande Jakobs högra hand, dessutom har jag hand om styrelsens sociala medier och anordnar examenssittningen för T8. Mig når ni på fillu858@student.liu.se

Internationellt utskott

Som internationellt utskott har jag kontakt med faddrar för utbytesstudenter som kommer till LiU för att studera på termin 5 på Logopedprogrammet. Jag har också ansvar för att anordna en inspirationsträff för de studenter som är intresserade av att åka på utlandsstudier. Du är välkommen att mejla mig på emmsv705@student.liu.se om du har frågor eller funderingar!

Externt utskott

Som externt utskott är jag med och anordnar arbetsmarknadsmässan Carma tillsammans med andra representanter från MedFaks sektioner och Consensus. Kontakta mig på emmsv705@student.liu.se vid frågor eller funderingar!

Kassör

Som kassör har jag hand om styrelsens ekonomi och ser till att vi håller budget för bland annat de olika aktiviteterna vi håller i under året. Utöver det hjälper jag även till med ekonomin under praktikperioderna. Vid frågor och funderingar kontakta mig på: julst273@student.liu.se

Consensus FUM-representanter

Vi heter Emma och Olivia och sitter som ledamöter i Consensus fullmäktige, där vi representerar logopedsektionen. På dessa möten diskuteras och röstas det om kårgemensamma ärenden. Vårt ansvar är att göra logopedsektionens röst hörd i de beslut som fattas inom Consensus, och därmed utgöra en brygga mellan logopedsektionen och Consensus. Posten erbjuder en spännande inblick i hur Consensus arbetar samt ger en chansen att påverka studentlivet här på LiU! Vid frågor kan ni kontakta oss på: emmfr867@student.liu.se eller oliol584@student.liu.se

Arbetsmiljöombud

Mitt namn är Sofia och kommer från Oskarshamn i Småland. Det är jag som sitter som arbetsmiljöombud. Jag pluggar T3 på logopedprogrammet. Jag arbetar tillsammans med arbetsmiljöombud från andra sektioner för en bättre arbetsmiljö för er studenter. Du får gärna kontakta mig om dina synpunkter kring den fysiska och psykiska miljön på programmet. Du når mig på: soflu749@student.liu.se

Utbildningsbevakare med VFU-ansvar

Jag, Sofia sitter även som utbildningsbevakare med VFU-ansvar. Det är jag som ansvarar för VFU-placeringar för logopedstudenterna. Med Roosa som är den andra utbildningsbevakare, arbetar vi kring frågor som rör programmet t.ex. utbildning. Har du funderingar om VFU eller annat förknippat med utbildningen, kan du kontakta mig på: soflu749@student.liu.se

Utbildningsbevakare med programansvar

Jag heter Roosa och sitter på posten utbildningsbevakare med programansvar. Min uppgift är att få in studenternas åsikter om programmet och föra dem vidare till utbildningsutskottet och programansvariga. Jag jobbar mycket ihop med vår andra utbildningsbevakare Sofia med alla typer av programrelaterade frågor. Har du frågor eller något som du funderar på kan du maila mig på roosi675@student.liu.se

Studiesocialt ansvarig och sekreterare

Hej! Jag heter Hanna och mina uppgifter som studiesocialt ansvarig är att planera roliga aktiviteter som styrelsen anordnar för att främja studentlivet för alla studenter, det kan vara ex. sittningar, workshops och andra aktiviteter. Som sekreterare ser jag till att allt vi säger på våra möten protokollförs. Har ni några frågor så tveka inte att höra av er på: hanso856@student.liu.se

Image

Loogopedesektionens facebooksida

Festeriet Oralspex facebooksida

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2022 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss