STYRELSE

KÅRORDFÖRANDE - PRESIDENT OF THE BOARD

Lydia Toft
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-344 98 30


Lydia leder arbetet inom kåren och deltar i möten på alla nivåer med såväl kommunerna som universitetet. Lydia för också mycket av kontakten med de övriga två studentkårerna vid Linköpings Universitet genom sin position i LUST-styrelsen. På medicinska fakulteten driver Lydia dessutom ett utskott tillsammans med alla nio sektionsordföranden och är, tillsammans med Lisa, ansvarig för kårens arbete med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Lydia är nyexaminerad sjuksköterska. 

VICE KÅRORDFÖRANDE - VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Clara Karlsson Brefält 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
072-351 06 86


Clara har huvudsakligen ansvar för kårens ekonomi och näringsliv samt ansvarar för Consensus bil. Tillsammans med kårordförande bildar hon Consensus presidie och agerar Lydias högra hand i många lägen. Clara är kårens Norrköpingsansvarige och för studenternas talan på möten och andra arbetsgrupper i Norrköping. Clara studerar på läkarprogrammet.

STUDIESOCIALT ANSVARIG MOTTAGNING - HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT FOCUS: RECEPTION

Mikaela Alexanderson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
072-250 04 05


Mikaela är huvudansvarig för mottagningen av nya studenter till den medicinska fakulteten under både vår- och höstterminen. Utöver mottagningen ansvarar Mikaela för diverse studiesocialt relaterade händelser i Consensus. Mikaela är nyexaminerad fysioterapeut. 

STUDIESOCIALT ANSVARIG ARBETSMILJÖ - HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT FOCUS: WORKING ENVIRONMENT

Sofia Luong
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
072-245 93 33


Sofia ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö, lika villkor och studenthälsa vid medicinska fakulteten. Sofia leder ett arbetsmiljöutskott med sektionernas arbetsmiljöombud. Sofia studerar på logopedprogrammet.

MÖTESORDFÖRANDE - MEETING CHAIRMAN

Mimmi Edelman Holmkvist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Consensusmötesordförande är den som sköter det som har med styrelsemötena att göra innan, under och efter. Mimmi studerar på läkarprogrammet. 

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

Nicholas Lindqvist
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nick är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Nick studerar på läkarprogrammet.

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

Filippa Alesand Lundin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Filippa är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Filippa studerar på logopedprogrammet.

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

Alessandra Westerlund


Alessandra är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Alessandra studerar på läkarprogrammet.

HANDLÄGGARE

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG - MARKETING MANAGER

Isabella Van Setten
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Isabella är kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring. Hon är också, tillsammans med Lisa, administratör för Consensus nätverk, sociala medier och hemsidan. Isabella studerar på läkarprogrammet.

CAFÉCHEF - CAFÉ MANAGER

Axel Le Merle
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Axel är chef för Café Örat. Det är Axel som ser till att driften av Örat fungerar som det ska och att det finns caféarbetare som jobbar. Han leder även Cafégruppens arbete. Axel studerar på läkarprogrammet. 

PUBCHEF - PUB MANAGER

Tobias Asp 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som pubchef är Tobias ansvarig för Pub Örat, vilken hålls ett antal gånger per termin på kårhus Örat. Pubchefen planerar pubar tillsammans med pubstyrelsen. Tobias studerar på sjuksköterskeprogrammet.

PROJEKTLEDARE CARMA - PROJECT LEADER CARMA

Mikaela Seoyeon Huh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som projektledare för CARMA arbetar Mikaela med att planera och genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA). Mikaela studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet 

INTERNATIONELLT ANSVARIG - PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSENSUS

Marjan Baran
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som internationellt ansvarig är Marjan anställd av Medfak International som handläggare i Consensus och utgör på så vis en länk mellan kåren och Medfak international. Handläggaren verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom kårens arbete och har också ett internationellt utskott tillsammans med de internationellt ansvariga från alla sektioner på medicinska fakulteten. 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2022 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss