Slutgiltig kallelse och handlingar FUM 3, 30/11

Under nästa fullmäktigemöte då bland annat mottagningspolicy, verksamhetsplan och Consensus externa utskott ska diskuteras.

Dessutom så ska det väljas en ny valberedning inför valet av nästa verksamhetsårs engagerade! Då det för närvarande är lite problem med filuppladdning på Consensus hemsida kan handlingarna ej bifogas till detta inlägg. Därför följer föredragningslistan nedan i punktform. Vill du ha tillgång till handlingar, kontaka då Qurator David Olander på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


01 Mötets öppnande
02 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
03 Mötets behöriga utlysande
04 Justering av röstlängden
05 Adjungeringar
06 Anmälan av övriga frågor
07 Fastställande av föredragningslistan
08 Föregående mötesprotokoll
09 Beslutsuppföljning
10 Information
10.1 Information från styrelsen (Bilaga 1, föredragande styrelsen)
11 Interpellationer/enkla frågor
12 Bordlagda ärenden
13 Beslutspunkter
13.1 Val av valberedningens ordförande
13.2 Val av valberedningens ledamöter
13.3 Val av Projektledare CARMA
14 Propositioner
14.1 Revidering av Mottagningspolicyn (Bilaga 2-4, föredragande styrelsen)
14.2 Delegationsledare SFSFUM (Bilaga 5, föredragande styrelsen)
15 Motioner
15.1 Stadgeändring gällande Projektledare CARMA (Bilaga 6-9, föredragande motionärer)
16 Diskussionspunkter
16.1 Revision Visionsdokument (Bilaga 10, föredragande styrelsen)
16.2 Consensus verksamhetsplan 17/18 (Bilaga 11, föredragande styrelsen)
16.3 Verksamhetsförändring gällande Consensus Externa utskott (Bilaga 12, föredragande styrelsen)
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande

 

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

FUM nr 5 - Preliminär kallelse
Slutgiltig föredragningslista och handlingar FUM 2...

Mest lästa

28 May 2018
Nyheter
Hej och varmt välkommen till Consensus nya hemsida! Hemsidan är i uppstatsfasen och konstruktio...
5258 Hits
17 August 2018
Nyheter
Märkesbackesmålningen på Campus Norrköping kommer ske mellan 17-18 augusti. Målningen på Campus US k...
4239 Hits
19 August 2018
Nyheter
Event
Hej och välkommna till Mottagningen HT2018   Mottagningen eller som den också är känd, Nol...
4096 Hits

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade